ยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ทุกท่าน ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารคณาจารย์ เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร ค่ะ
บรรยากาศ ช่วงเช้า ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/7/2023 10:10:06 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง