ณะศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566

ตามกำหนดการช่วงเช้า ☀️

📚🇻🇳 คณะศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม (นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)

🛕เข้าสักการะขอพร ณ วัดเที่ยนมู่

🏫📚 ศึกษาดูงาน โรงเรียน Quoc Hoc Hue

(วัดและโรงเรียนชื่อดังเมืองเว้)

✅ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี และให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศ 🇻🇳 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาที่จะพัฒนาในอนาคต

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/20/2023 10:28:57 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง