ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง Reinventing University Towards Education for Sustainable Development.✅ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมกับสถาบันกระแสภิวัฒน์ และเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ASCER ครั้งที่ 3 หัวข้อ

“Reinventing University towards Education for Sustainable Development”

“พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน”

และการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง Reinventing University Towards Education for Sustainable Development. “พลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากรเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นรับชมได้ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/EDandLBA/

✴ติอต่อสอบถามรายละเอียด ✴
✅เพจ Facebook : คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
✅เบอร์โทร : 043-346536-8 ต่อ 619
✅Email : edu@cas.ac.th 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง