นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล Show Chwan hospital ประเทศไต้หวันวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 📌

คณะอาจารย์และ นศ.ปโท Mph Mba Med วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาล Show Chwan hospital ประเทศไต้หวัน โรงพยาบาลได้รับมาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็นอันดับที่ 2 ของโลก

#Excellence Hospital ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/12/2023 8:34:12 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง