วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       กิจการนักศึกษาการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2566  / ผู้ตอบ / อ่าน 46

นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้ / ผู้ตอบ / อ่าน 1373

แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564 / ผู้ตอบ / อ่าน 780

ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  / ผู้ตอบ / อ่าน 3573

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์” / ผู้ตอบ / อ่าน 1801

ขอเชิญผู้สนใจทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 10 (GEPOT 10) และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ระดับอุดมศึกษา(TEOC Uni) / ผู้ตอบ / อ่าน 3426

ทั้งหมด63ข้อความ


 

กิจการนักศึกษา1

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)