สำนักกิจการนักศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง / ผู้ตอบ / อ่าน 494

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ.2566  / ผู้ตอบ / อ่าน 575

นักศึกษาที่ต้องการผ่อนผัน สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดนี้ / ผู้ตอบ / อ่าน 1725

แบบเสนอชื่อ“ศิษย์เก่าดีเด่น”ประจำปี 2564 / ผู้ตอบ / อ่าน 1165

ขอเชิญชวนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  / ผู้ตอบ / อ่าน 3945

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวด หัวข้อ “ปรับพฤติกรรมการเล่นมือ เป็นสนุกกับการบริหารห้องออนไลน์” / ผู้ตอบ / อ่าน 2083

ทั้งหมด64ข้อความ