ขอขอบคุณบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ทำให้วันนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาCP ALL ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง



เมื่อ ปี พ.ศ.2552 เป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ทำให้วันนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาCP ALL ในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มีรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษายังได้รับบรรจุตำแหน่งงานใน บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของอนาคตในการหางานทำ

ขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนอนาคตของนักศึกษาทำให้เราเห็นรอยยิ้มและน้ำตาจากความสุขของผู้ปกครองจากลูกๆที่จบการศึกษามาแล้วจำนวน 12 รุ่น

## ขณะนี้ได้เริ่มรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนในปี 2567 แล้วนะครับท่านไหนสนใจติดต่อให้ลูกๆหลานๆ ติดต่อที่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียด่วนนะคะ

#เรียนฟรี_มีรายได้_อนาคตมั่นคง
















วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง