วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
       สำนักทรัพยากรบุคคลการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

การลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด / ผู้ตอบ / อ่าน 2956

นานาสาระด้านสุขภาพ  / ผู้ตอบ / อ่าน 8614

ทั้งหมด2ข้อความ


 

เกณท์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดใบลา

 

 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา.. ตอบ/ อ่าน 44  
 นางสาวสุภาพ แก้ววรรณศิลป์ ด้ไปศึกษาดูงาน ในโครงการแลกเปลี.. ตอบ/ อ่าน 63  
 คณะอาจารย์ เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานระดับชาติ.. ตอบ/ อ่าน 46  
 รายชื่ออาจารย์ อบรมหลักสูตรระยะสั้นในปีการศึกษา 2551.. ตอบ/ อ่าน 48 
 สอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 1.. ตอบ/ อ่าน 131  
 อบรมภาษาญี่ปุ่นจากอาจารย์ต่างประเทศ.. ตอบ/ อ่าน 101 
 นายสถิติ แพงมาได้เข้าร่วมสัมมนา FIFA.. ตอบ4/ อ่าน 94  

 

 

สำนักทรัพยากรบุคคล

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 2 ก.ย. 64 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)