คุณวุฒิชัย สุขสุเมฆเจ้าของกิจการ ร้านป่ากลางเมืองคาเฟ่ และกิจการในเครือฯที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ทำงาน ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณ คุณวุฒิชัย สุขสุเมฆ

เจ้าของกิจการ ร้านป่ากลางเมืองคาเฟ่ และกิจการในเครือฯ

ที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ทำงาน ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ภาคสมทบ

ในการสัมมนาพิเศษนอกสถานที่แบบเอ็กคลูซีพ ณ ป่ากลางเมือง Café & Co-Working Space ในหัวข้อ ปรับตัวธุรกิจอย่างไร ให้ฝ่าวิกฤต โควิท-19

และ หัวข้อ การสร้างและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แตกต่าง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความสร้างสรรค์

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ มากกว่า 50 คน ซึ่งนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมทุกคนรับความรู้อย่างเต็มที่ และต่างก็ชื่นชมความรู้และความสามารถของท่านวิทยากรเป็นอย่างมาก

ทางคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้ง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทั้งความรู้ และสถานที่ ในการสัมมนาครั้งนี้

24 ก.ย. 2566
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง