โครงการส่งเสริมความเป็นครู ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ (3 ป.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต📍โครงการส่งเสริมความเป็นครู ปลูกป่า ปฏิบัติธรรม ปันน้ำใจ (3 ป.) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู รุ่น (9) ห้อง (3) วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีการศึกษา 2566

💥ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านดงพอง และวัดทำราษฎร์ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
8/16/2023 8:46:28 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง