โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู รุ่นที่ 9โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู รุ่นที่ 9 รอบที่ 2 👩‍🏫👨‍🏫

ณ ห้อง 1303 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โพสโดย chaivat
5/5/2023 7:49:37 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง