ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3-0 เซต "EST COLA" VOLLEYBALL U CHAMPION CUP 2023ชนะเลิศ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3-0 เซต "EST COLA" VOLLEYBALL U CHAMPION CUP 2023บัณฑิตเอเซียคว้าแชมป์ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายอุดมศึกษา "EST COLA" VOLLEYBALL U CHAMPION CUP 2023ครั้งที่ 2
ด้วยการชนะ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 3-0 เซตใน รอบชิง ชนะเลิศ

วันที่ 5 สิงหาคม  2566

https://fb.watch/mdMjcGhEiq/?mibextid=RUbZ1f

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง