รายงานตัว มอบตัว เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพบรรยากาศ รายงานตัว มอบตัว เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 👩‍🏫👨‍🏫

โดยมีกิจกรรมในระหว่างการรายงาน ตัวมอบตัว ดังนี้ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ พร้อมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา มีการแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย ดร.สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์ การชี้แจงโครงการ "ครูของเรา เด็กของเรา ศิษย์ของเรา" โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงปานศิริ ธรรมศิรินิเวศ และวัดตัวตัดสูทของนักศึกษา

👩‍🏫👨‍🏫

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/13/2023 9:24:01 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง