ทีมหนุนเสริมและประเมินการทำงานของสถาบันการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง



วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ทีมหนุนเสริมและประเมินการทำงานของสถาบันการศึกษา

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจําปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย





โพสโดย chaivat
8/29/2023 9:45:42 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th











วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง