คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด และคุณอรุณี กิ่งแก้ว เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด และคุณอรุณี กิ่งแก้ว เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมหาวิทยาลัยนครพนม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกริก✨️🎇


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/21/2022 10:10:32 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง