เรียนภาษาจีนฟรี แม้ไม่มีพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรม
🧧เรียนภาษาจีนฟรี แม้ไม่มีพื้นฐาน🧧
👉สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.66 ถึง 25 พ.ย. 66 เวลา 13.30-16.00 น. จำนวน 8 ครั้ง (20 ชม.) เรียนจบมีใบประกาศให้🎓

✨สำหรับคณะหรืออาจารย์ท่านใดที่มีลูกศิษย์ที่สนใจเรียน ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์นักศึกษาด้วยนะคะ

👘 สมัครเรียนฟรีผ่านทาง QR Code หรือ คลิกลิงค์ 
https://forms.gle/GYaKYYnydTpvzoTX9 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง