เปิดรับสมัครแล้ว!!DEK67สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK67 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

#เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ตุลาคม 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด ☎️
อ.เมือง ขอนแก่น 089-622-2354 (อ.กบ) | 088-571-0970 (อ.หน่อย)
อ.พล 084-030-4753 (อ.เสาร์วลักษณ์)

📌สมัครออนไลน์ Scan Qr หรือ คลิ๊กลิ๊งค์ได้เลย

https://enroll.cas.ac.th/formregis.php
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง