ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเเละกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษวันนี้ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเเละกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาพิเศษวันนี้ "หัวข้อ การบริหารการศึกษาในยุคการปรับเปลี่ยนเเละเตรียมความพร้อมของนักบริหารอย่างมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมอาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนเเก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/13/2023 7:45:50 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง