โครงการบวชฟรีมีกุศล 2566 วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2566อนุโมทนา สาธุ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ "โครงการบวชฟรีมีกุศล 2566 วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2566

โครงการบวชฟรี มีกุศล บรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ และทำบุญระลึกถึงแพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ (ครบรอบวันถึงแก่กรรม 14 กันยายน 2552)

 

" โครงการบวชฟรี มีกุศล เพื่อลูกศิษย์ของเราจะได้มีธรรมะในใจ และมีวิถีการดำรงชีวิตถูกต้องดีงาม ซึ่งพวกเราก็หวังว่า ความสุขของผู้บรรพชาและผู้ปกครองที่ได้รับความกตัญญูจากลูกหลาน "
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง