ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1217 ม.ค 66
 ดร.สายัณห์ ผาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12(ร้อยแก่นสารสินธ์ุ) ประกอบ ด้วยผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยม ใน4 จังหวัด รวม 18 เขตพื้นที่การศึกษาพร้อมคณะผู้บริหารเขต   โดยมีดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ประธานcluster 12 เป็นประธานการประชุม  ณ ศูนย์ประชุม โคก หนอง นา  สพม.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
 ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของวิทยาลัยและทุน กสศ. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น2 ของ วบอ.

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/13/2023 9:28:09 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง