เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกรุ่นที่2 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกรุ่นที่2 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอกรุ่นที่ 2 💛🤍
🎓ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

⏲️ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ‼️

💻สนใจ กรอกข้อมูล ที่ลิ้งค์สมัคร

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdRbv8PN0gvb9.../viewform
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง