เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พ.ย. 2565
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พ.ย. 2565สมัครประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565

🎈ผู้รับผิดชอบหลักสูตร🎈

📌ผศ.ดร.อำนาจ ชนะวงศ์

📌ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

📌ผศ.ดร.กุหลาบ ปุริสาร

☎️ติดต่อสอบถาม อาจารย์อรนุช ยังเจริญ 084-7980400

อาจารย์พิศตะวัน มาตรสีดา 087-5565130

🎉🎉หลักสูตรน้องใหม่

🎉🎉 📍หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ 2565)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 11 พ.ย. 2565 จำนวน 60 คน เท่านั้นนนน

🎈ผู้รับผิดชอบหลักสูตร🎈 📌ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์

📌ดร.จิราพร วิชระโภชน์ 📌ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย

☎️ติดต่อสอบถาม ดร.จิราพร วิชระโภชน์ 098-6365459 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
10/20/2022 10:59:15 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง