นักศึกษาปริญญาโททัศนศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

5 มีนาคม 56 บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

นำนักศึกษาปริญญาโททัศนศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
 

Artit Chutchaipolrut

ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


 

 

 


โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/20/2013 2:24:22 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง