ไม่มีในฐานข้อมูลนะครับ จากชัยวัฒน์ วัลละภา!5 อันดับข่าวใหม่ล่าสุด

รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2
คณะนิติศาสตร์ #บัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร รอบที่ 1
ขอแสดงความยินดี คว้าเหรียญทอง #ฟุตบอลหญิง
ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี ร่วมให้ข้อมูลในฐานะอดีตผู้
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง