วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอต้อนรับคณะ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอต้อนรับคณะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีการศึกษา 2565 วัน วันพุธที่  13 กันยายน2566  ท่านคณาจารย์,บุคลากร สามารถเข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพผ่านระบบ online ได้ในเวลา 09.15 น.

การประเมินดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ทางวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ทั้งแง่คิด คำแนะนำจากคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่การจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นสืบไป

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/13/2023 9:01:18 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง