รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดดิจิทัลรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดดิจิทัลรับ❗️สมัครนักศึกษาใหม่ 2566❗️
#คณะบริหารธุรกิจ 👉สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดดิจิทัล
📌หลักสูตร 4 ปี (ปกติ) และ เทียบโอนวันอาทิตย์ วันเดียว❗️
scan qr เพื่อสมัคร หรือ คลิ๊กลิ๊งค์นี้เลย

 

https://enroll.cas.ac.th/formregis.php
#คณะบริหารธุรกิจ
#สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และการตลาดดิจิทัล 

 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง