รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 🔹คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📚สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
📌สมัครออนไลน์ Scan Qr หรือ คลิ๊กลิ๊งค์ได้เลย

สามารถสมัคร และสอบถามข้อมูล โดยการสแกน QR code ในภาพได้เลยนะคะ

 

https://enroll.cas.ac.th/formregis.php
#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 


 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง