วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดนที่ 5 พ.ค. 2566 📌

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ คณะกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น

Modern Relationship 🇻🇳VIETNAM-THAILAND 🇹🇭

แนวโน้มความสัมพันธ์ เวียดนาม-ไทย

การบรรยายเกียรติยศโดย H.E. Mr. Chu Duc Dung 🇻🇳👨🏻‍🏫

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/6/2023 8:54:34 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง