กิจกรรม  ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านท่าเยี่ยม
กิจกรรม  ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านท่าเยี่ยมวันที่ 6 เมษายน 2566
การฝึกปฏิบัติการสอน โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566 
ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.พล จ.ขอนแก่น

กิจกรรมสันทนาการ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566 
นำทีมโดยวิทยากร ดร.ยิ่งสรรค์ หาพา พร้อมคณะ ดำเนินกิจกรรม 
ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบ้านท่าเยี่ยม (ค่ายลูกเสือหมอกระแส) อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/8/2023 9:22:15 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง