รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรงสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์
รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 รับตรงสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์📌รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 📌

📍📍 รับตรงสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์ 📍📍

รับสมัคร 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566

----------------------------------------------------

สมัครออนไลน์ คลิกลิงค์ ได้เลย✅✅

https://enroll.cas.ac.th/index.php

ค่าสมัคร 1,200 บาท

👉เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบแสดงผลการศึกษา 6 เทอม

- รูปถ่าย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง