ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วบอ.ทำหน้าที่ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ ขก.เขต 523 มีนาคม 2566 ภาคเช้า ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วบอ. ประธาน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ทำหน้าที่ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ ขก.เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม สพป.ขอนก่น เขต5 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ในโอกาสนี้ เป็นผู้แทนท่านอธิการบดีมอบของที่ระลึกให้แก่ นายยงยุทธ พรหมแก้วผอ.สพป.ขก.5 และนายคีระคิน คำหนองไผ่ ศึกษานิเทศก์ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้ระบบ E-PLC หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ภาคบ่าย ให้การต้อนรับการตรวจราชการและประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด โดยท่านเลขาธิการ กพฐ.และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสพป.ขอนแก่น เขต 5

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/24/2023 9:47:17 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง