เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #รอบที่3 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี #รอบที่3 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
#รอบที่3
✅ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
✅ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 66
📌สมัครออนไลน์ Scan Qr หรือ คลิ๊กลิ๊งค์ได้เลย

https://enroll.cas.ac.th/index.php
☎️ ติดต่อสอบถาม 043-2465368 ต่อ 619
081-7999578(อ.สิริกุล), 098-6365459(อ.จิราพร), 087-8626954(อ.ฐิติรัตน์) 

ดูน้อยลง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง