ลงพื้นที่ตำบลสำราญ โครงการU2T ส่วนของ Part marketing และ สำรวจ TCDวันอาทิตย์ ที่19 มีนาคม 2566 
ลงพื้นที่ตำบลสำราญ โครงการU2T ส่วนของ Part marketing
และ สำรวจ TCD เเละคืนข้อมูลให้กับชุมชน ณ.ตำบลสำราญ 
รพ.สต.สำราญ - รพ.สต.บ้านโคก 

 

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/20/2023 10:23:09 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง