วันเกียรติยศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ #ปัจฉิมนิเทศน์วันเกียรติยศของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ #ปัจฉิมนิเทศน์ ท่านอธิการบดีได้ร่วมวัดสายตาจาก ร้านแว่นตา 👓😎ของ #ลูกศิษย์คณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 1

“ความสำเร็จของลูกศิษย์คือพันธกิจของเรา”

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/17/2023 2:26:25 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง