เปิดรับสมัครรอบ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับสมัครรอบ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) คณะพยาบาลศาสตร์📚เปิดรับสมัครรอบ 2 นะคะ
#หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

🌸เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2
🌸เรียนผู้ช่วยพยาบาล จบแล้วมีหมวก
🌸หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
🌸สอนโดยอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญ การดูแลผู้รับบริการ
🌸มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ สวัสดิภาพ และด้านวิชาการ
🌸จบมา มีงานทำแน่นอน 💯%
🌸ทำงานด้วย เรียนด้วย ได้
สามารถสมัคร และสอบถามข้อมูล โดยการสแกน QR code ในภาพได้เลยนะคะ

https://enroll.cas.ac.th/formregis.php
#เรียนผู้ช่วยพยาบาล
#PN มีหมวก เรียน 1 ปี
#คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 


 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง