พยาบาล เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนทุนกสศ ที่อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ8 มีนาคม 66
Nu เยี่ยมบ้านคัดกรองนักเรียนทุนกสศ ที่อำเภอคอนสาร ชัยภูมิ
“ครูกำลังพาศิษย์ก้าวข้ามความยากจนที่เป็นเสมือนเงาอยู่คู่ชีวิตเด็กผู้ยากไร้มาตั้งแต่เยาว์วัยจนถึงวันนี้ แต่วันหน้าควรเป็นวันใหม่ที่ดีกว่า”
“การให้ทานที่ยิ่งใหญ่คือการให้การศึกษา ให้ปัญญาเพื่อสร้างชีวิตใหม่”

หลายคนขอพรอ้อนวอนให้มีโชคลาภและร่ำรวย มีเกียรติยศ ชื่อเสียงขจรไกล
แต่ผู้ยากไร้ขอพรบนฟ้าเพียงเพื่อวันรุ่งของพรุ่งนี้ให้เขามีอาหารประทังชีวิต
เพื่ออยู่รอดไปในแต่ละวัน

อิ่มบุญ อิ่มสุข เพราะได้ให้โอกาส ผู้ที่สมควรได้รับโอกาส ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สุขที่เกิดขึ้นนี้มิไช่สุขชั่วคราว แต่เป็นสุขถาวร ฝังลึกในจิตวิญญาณ หากระลึกถึงเมื่อใดก็สุขได้ทันที

8 มีนาคม 2566 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/10/2023 10:55:32 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง