รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 👩‍🏫👨‍🏫

📢 รับสมัคร นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้

🚩 หลักสูตรปริญญาโท

🚩 หลักสูตรปริญญาโท (วิชาชีพครู)

📢 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

เช็ครายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ได้ที่ประกาศที่แนบมาด้วยนี้ 📖📌

ติดต่อสอบถาม - สมัครเรียน

☎ : 098-6365459 ดร.จิราพร วิชระโภชน์

https://enroll.cas.ac.th/index.php

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/8/2023 9:08:27 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง