ต้อนรับคณะอาจารย์เม็กจากมหาวิทยาลัยนางาซากิคณะอาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ
คณะอาจารย์เม็กจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ 🙏

1. Kanzaki, Daisuke

2. Minamikawa, Megumi

3. Nitta, Yoshiko

4. Noboriyama, Kazuki

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/3/2023 10:20:03 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง