(สป.อว.) จัดการประชุมผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ UBI ทั่วประเทศ27 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (สป.อว.) จัดการประชุมผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะ UBI ทั่วประเทศ

เพื่อทราบแนวทางการดำเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำ TOR 66

(รอบระยะเวลาดำเนินงาน 2566-2567) ทั้ง 9 เครือข่าย 83 มหาวิทยาลัย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/3/2023 10:14:43 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง