ขอแสดงความยินดี คว้าเหรียญทอง #ฟุตบอลหญิง#ขอแสดงความยินดี 🎉🎉 #วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 💛

คว้าเหรียญทอง🥇🏆 #ฟุตบอลหญิง

 

 

ขอบคุณนักกีฬาของเราทุกชนิดกีฬา #ฟุตบอลหญิง #ตะกร้อ #ฟุตซอลชาย #ฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครังที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ✨🙏

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/31/2023 10:14:08 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง