เหรียญทองแดง กีฬาตะกร้อ  ประเภททีมชุด   กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4824 มกราคม 2566  
เหรียญทองแดง กีฬาตะกร้อ  ประเภททีมชุด   กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48  ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 21-30 มกราคม 2566 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(ศูนย์สามพร้าว) จังหวัดอุดรธานี  

25 มกราคม 2566  
เริ่มแข่งขันตะกร้อ  ประเภททีมเดี่ยว ในรอบแรก

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/25/2023 9:23:52 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง