บรรยายในการพัฒนาครูผู้ช่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 624 ม.ค. 66
ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายในการพัฒนาครูผู้ช่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ณห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมีนายธนภัทร สิริวาส รองผอ.สพป.นม.เขต 6 และนางสาวโสภาวรรณ ลิ้มกลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะให้การต้อนรับ

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/25/2023 9:21:29 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง