พิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 20 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียพิธีประสาทปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 20 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เวลา 08.00 - 12 น.      ณ Central KK
(ซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ 20 พ.ค.65 กำหนดการโดยละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/18/2023 1:09:03 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง