. ดร.สายัณห์ ผาน้อย เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์วันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 66  เวลา10.00น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย  เป็นตัวแทนท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ นำคณะเข้าพบ พล.ต.ต.พานทอง สุวรรณจูฑะ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
1/14/2023 10:02:46 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง