ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ และคณะได้เข้าพบ ดร.วรรณประกรณ์ จุมพลวันพฤหัสบดีที่ 12 ม.ค. 66 
ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ และคณะได้เข้าพบ ดร.วรรณประกรณ์ จุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) เพื่อส่งมอบคู่มือการจัดกิจกรรมด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 

โดยคณะนิติศาสตร์ได้ออกไปดำเนินการสอนกฎหมายให้แก่นักเรียนที่ร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสวัสดีปีใหม่ค่ะ

โพสโดย chaivat
1/14/2023 9:58:22 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง