เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป เข้ารับการบ่มเพาะต่อยอดพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (CASUBI)

📢เปิดรับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ ผู้ประกอบการทั่วไป

เข้ารับการบ่มเพาะต่อยอดพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์✨️

👉 คุณสมบัติ

✅️ นักศึกษา หรือ

✅ ผู้จบมาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือ

✅️ ผู้ประกอบการทั่วไป

✅ มีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง

✅️ มีความตั้งใจในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์บ่มเพาะธุรกิจของตนเองในด้านต่างๆ

👉 สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

✅️ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและการตลาด

✅️ การวางแผน Business Model

✅️ การตรวจคุณค่าโภชนาการ (LAB)

✅️ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

✅️ ออกแบบโลโก้ Packaging

✅️ จดทะเบียน Bar code สินค้า

✅️ การพัฒนามาตรฐานแหล่งผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

✅️ ความรู้ทางการบัญชี ภาษี

✅️ การวิเคราะห์ต้นทุน

✅️ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย หรือ การรักษาความลับทางการค้า

✅️ การสำรวจวิเคราะห์ตลาด

✅️ การตลาด Online

✅ การจดทะเบียนนิติบุคคล

ฯลฯ

📌 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

📌 ผู้สมัครผ่านการพิจารณาความตั้งใจในการบ่มเพาะและแนวคิดในการทำธุรกิจ

🌟 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2566

สมัครผ่านได้ที่ลิงค์

https://forms.gle/mMwk72rx2KskGiuFA

หรือติดต่อสอบถามได้ที่

☎️ 081-7086556 อ.ปานศิริ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง