รับสมัครเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 9)

ประจำปีการศึกษา 2566 👨‍🏫👩‍🏫✅✅ รอบ 2

📍เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-19 มกราคม 2566

💥รับจำนวนจำกัด💥

🔺️สามารถเลือกสถานที่เรียน 🏫🏫

✅อำเภอพล Main Campus

✅อำเภอเมือง City Cumpus

จังหวัดขอนแก่น

📍ลิงค์การสมัคร

https://forms.gle/aENVvY4YnLwWDEWo7

📍ช่องทางการติดตามข่าวสาร

https://www.facebook.com/EDandLBA

📍รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร

https://drive.google.com/.../1V1kQOUcSP5SywcI15npr9whgSA1...

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.043-246536 ต่อ 619

 📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566 🥳🥳🥳👩🏻‍🏫🧑🏻‍🏫

https://drive.google.com/.../1u7z.../view...

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.043-246536 ต่อ 619
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง