รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 15 ธันวาคม 65 - 31 มกราคม 66
รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ 15 ธันวาคม 65 - 31 มกราคม 66📌รับสมัครคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 1 📌

📍📍 รับตรงสอบข้อเขียน – สัมภาษณ์ 📍📍

รับสมัคร 15 ธันวาคม 65 - 31 มกราคม 66

-----------------------------------------------------------------------

สมัครออนไลน์ คลิกลิงค์ ได้เลย✅✅

https://enroll.cas.ac.th/index.php

ค่าสมัคร 1,200 บาท

👉เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบแสดงผลการศึกษา 5 เทอม

- รูปถ่าย


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/16/2022 11:06:51 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง