ขอแสดงความยินดีกับน้อง ฉัตรมงคล ผาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4วันที่ 14 ธค. 65 📌

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ฉัตรมงคล ผาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 👏👏

เป็นผู้มีความประพฤติดีในด้านให้ความช่วยเหลือลูกค้า มีความซื่อสัตย์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่บริษัทฯ ขอให้รักษาความดีงามไว้เพื่อประโยชน์แก่ตน และสังคม 🙏🙏✅✅


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/15/2022 10:37:41 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.th

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง