นิติศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการวันที่ 2 ธ.ค. 65 📌

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "แบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ" ที่บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และผลไม้ อีกทั้งกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่คณะฯได้จัดทำทุกปี ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
12/4/2022 1:47:46 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง