ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ กับ บริษัทฟูจิคูระ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ กับ บริษัทฟูจิคูระ

คณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกปฎิบัติการวิชาชีพ กับ บริษัทฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)จำกัด

โครงการ มีเรียน มีงาน มีเงิน อนาคตมั่นคง รุ่นที่ 4


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/21/2022 9:57:59 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง